StockOld Scripofilie presenteert:
Collectie Twentse Aandelen, Obligaties en andere Waardepapieren
Deel 3 "Overige papieren"Administratiekantoor voor Uitlootbare Fondsen

Controle D #546
1,50 gulden
Enschede, ongedateerd

Kanton Freiburg / Staat Congo / Stad Antwerpen / Bevilacqua la Masa

sos-tw-0113
Administratiekantoor voor Uitlootbare Fondsen

Controle D #846
1,50 gulden
Enschede, ongedateerd

Rotterdamsche Schouwburg / Hollandsche Grondkredietbank / Kanton Freiburg / N. Holl. Vereen. "Het Witte Kruis" / Staat Congo / Stad Antwerpen / Bevilacqua la Masa

sos-tw-0114
Brood-, Koek- en Banketbakkerij "De Concurrent"

Broodkaart

sos-tw-0315
Brood-, Koek- en Banketbakkerij J.J.H. Meijer

Broodbonnen (5)
Borne
sos-tw-0321
Congregatie der Fraters Maristen

Prospectus
Azelo, 19 mei 1953

Omvang lening: 900.000 gulden


sos-tw-0120
Congregatie der Fraters Maristen

Inschrijvingsbiljet
Azelo, 1953

Omvang lening: 900.000 gulden


sos-tw-0121
Gebr. Stork & Co.

Prospectus
Amsterdam/Rotterdam, 3 november 1913

Maatschappelijk Kapitaal: 800.000 gulden


sos-tw-0126
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie

Inschrijvingsformulier voor aandelen
Hengelo, 28 oktober 1960

Omvang uitgifte: 1.903.000 gulden


sos-tw-0316
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie

Inschrijvingsformulier voor certificaten
Hengelo, 28 oktober 1960

Omvang uitgifte: 1.903.000 gulden


sos-tw-0317
Onderlinge Verzekering-Maatschappij voor Paarden en Rundvee "Almelo"

Polis voor deelname

Almelo, 20 november 1896sos-tw-0312
Twentsch Centraal-Station voor Electrische Stroomlevering

Prospectus
Hengelo, 18 december 1920

Maatschappelijk Kapitaal: 2.500.000 gulden


sos-tw-0313
Twentsche Bank, De

Kredietbrief (Frans)
Amsterdam


De Bussy Specimen

sos-tw-0318
Twentsche Bank, De

Kredietbrief (Engels)
Amsterdam


De Bussy Specimen

sos-tw-0319
Twentsche Bank, De

Kredietbrief (Duits)
Amsterdam


De Bussy Specimen

sos-tw-0320
Wegs no 9 van Utrecht naar de Munstersche grenzen even bewesten de Stad Goor

Begroting
647,12,8 gulden
Zwolle, 1816sos-tw-0108


Free Valuation/Gratis Taxatie

Thanks to my experience and extensive scripophily library I am able to give you fair judgements on the value of individual stocks/bonds or on the value of entire scripophily collections. Please do not hesitate to contact me. If possible please send me details as (company) name, year, nominal value, quantity and quality of the different certificates (pictures are welcomed as well). I'll reply with an estimated value as soon as I can.

Dankzij mijn ervaring en uitgebreide bibliotheek ben ik in staat om een gefundeerde schatting te geven van de waarde van individuele waardepapieren en complete scripophily verzamelingen. Aarzel niet om contact op te nemen. Indien mogelijk stuur me dan de (bedrijfs)naam, jaar van uitgifte, nominale waarde, aantal en kwaliteit van de verschillende papieren (afbeeldingen zijn ook welkom). Zo spoedig mogelijk zal ik reageren met een schatting van de waarde.


This site is maintained by Geert Leemeijer. For questions, remarks and offers please mail to geert@stockold.com.
I also can be reached on my cell phone: +31(0)612937898.